Kjør sikrere

Det er hensiktesmessig å sikre både lastebil og personbiler med alkolås.
MMG Solutions fører Dräger alkolås, og er sertifisert for installasjon og vedlikehold/kalibrering.

Alkolås

Flere selskaper i dag velger å installere alkolås i bilparken som et ledd i kvalitetssikring og for å bedre trafikksikkerheten. Og det siste året har det vært mye fokus på alkolås. Stortinget vedtok enstemmig i Juni 2015 at det skal bli innført alkolås i yrker som driver med persontransport som buss/taxi.
Det er og hensiktesmessig å sikre både lastebil og personbiler med alkolås. Leier du ut bilen via en delingsapp kan en alkolås være et godt tiltak.
Slik sikrer du at leietaker ikke kjører i beruset tilstand eller skader verdier og mennesker.

Informasjonen i alkolåsen er kryptert. Alkolåsen er dessuten enkel å montere i alle kjøretøy og kan utstyres med både kamera og GPRS-modul for utvidede bruksområder som f.eks. føreridentifikasjon. Det er heller ingen ventetid! Oppvarmings- og oppstartstiden er så kort at brukerne ikke vil merke den.

MMG Solutions fører i dag Dräger alkolås, og er godkjent av Statens Vegvesen for installasjon og vedlikehold/kalibrering.